Resilience
Unfortunately, this film is not available in your territory.

Resilience

Presented by ACE Aware NL
About

Het oorspronkelijke onderzoek was controversieel, maar de resultaten onthulden de belangrijkste volksgezondheidsinformatie van deze generatie. RESILIENCE is een documentaire van een uur die een diepe duik neemt in de wetenschappelijke inzichten rondom Adverse Childhood Experiences (ACE’s), ook wel ongunstige ervaringen in de kindertijd genoemd, of vroegkinderlijk trauma. De documentaire richt zich tevens op het ontstaan van een nieuwe beweging om toxische stress te behandelen en te voorkomen. Extreem stressvolle ervaringen in de kindertijd worden tegenwoordig gezien als behorend bij de voornaamste oorzaken van allerlei gezondheidsproblemen, variërend van hartaandoeningen en kanker tot middelenmisbruik en depressie. Zulke ervaringen kunnen de hersenontwikkeling veranderen en levenslange effecten hebben op gezondheid en gedrag.

 

De experts en zorgverleners die een bijdrage leveren aan RESILIENCE tonen aan dat je datgene wat je kunt voorzien en kunt voorspellen, vaak ook kunt voorkomen. Deze artsen, leerkrachten, docenten, trainers, maatschappelijk werkers en sociale gemeenschappen durven steeds meer te praten over de gevolgen van echtscheiding, misbruik en verwaarlozing. Ze beschikken daarvoor over de meest geavanceerde wetenschappelijke inzichten om de kinderen die nu worden geboren te helpen de voortdurende intergenerationele overdracht van tegenslag en ziekte te doorbreken.